Alla bilder

Områdesbeskrivning - Norrnäs

Två gravfält med sammanlagt 70 synliga gravanläggningar, en knapp kilometer sydöst om det nuvarande Norrnäs läge, visar att gården var bebodd under järnåldern. Alldeles invid de två gravfälten finns också ett ca 120x50 meter stort område med tydliga bebyggelselämningar. Här finns minst 5 husgrunder och ett par terrassliknande förhöjningar som kan vara rester av förhistoriska hus. I slutet av 1980-talet köptes huset av Olof Stenhammar och byggdes om varvid såväl exteriören som interiören förändrades till vissa delar. Ett intressant kulturminne är den varggrop som återfunnits på Norrnäs ägor.